انتشار رقص خون در دشت خیال اثر علی اکبر حق پرست توسط انتشارات هامون نو...

کتاب رقص خون در دشت خیال (مجموعه اشعار) علی اکبر حق پرست توسط انتشارات هامون نو منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب رقص خون در دشت خیال (مجموعه اشعار) علی اکبر...