انجمن زنان نواندیش (ازنو) استان بوشهر مجوز فعالیت گرفت...

انجمن زنان نواندیش (ازنو) استان بوشهر مجوز فعالیت گرفت   به گزارش آوای هامون مجوز انجمن غیردولتی زنان نواندیش (ازنو) استان بوشهر از طرف هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان بوشهر در آذرماه ۱۳...

وبسایت هامون ایران مجوز گرفت

از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شد: وبسایت هامون ایران مجوز گرفت هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز وبسایت هامون ایران (تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران) را در جلسه امروز دوشنبه ۴ ...