تروما، تن و سیاست زندگی | نقدی بر نیندیشیده‌ های تحول‌ خواهی | مجید اج...

تروما، تن و سیاست زندگی (نقب و نقدی بر نیندیشیده‌های تحول‌خواهی در ایران)   مجید اجرایی پژوهش‌گر فرهنگی و شاعر جنوبی     چیزی که دست ما را می‌گیرد مطالعه دقیق و موی‌شکاف خصلت‌های سلبی راه حقیقت است: ...

شعر جز بازنمود معناباختگی رسالتی ندارد؛ گفتگوی ایبنا با مجید اجرایی...

    گفت‌وگوی ایبنا با مجید اجرایی: شعر جز بازنمود معناباختگی رسالتی ندارد   به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در بوشهر، «کتاب شکست» عنوان تازه‌ترین مجموعه شعر مجید اجرایی، شاعر، نویسنده، م...

درآمدی بر جهان مفاهمه ای و تخیل مکالمه ای (درباب ادبیات ایران)؛ مقاله ...

درآمدی بر جهان مفاهمه ای و تخیل مکالمه ای (گزارشی درباب ادبیات ایران)   مجید اجراییمنتقد ادبی – فرهنگی   ادبیات در ایران به شدت با تاریخ، سنت و حافظه قومی گره خورده است؛ تحلیل و واکاوی هر عنصری...

آشویتس خصوصی اکبر و ایران (شعر با صدای شاعر؛ مجید اجرایی)...

آشویتس خصوصی اکبر و ایران مجید اجرایی   این شعر نیستتاریخ تکه تکه بر تن ساطور استتاریخ مجمل انسانتاریخ مجمل ایرانتاریخ جنایات زیبا،زیبابا فیلم نامه ای بی نظیرلوکیشن هایی عالیمیزانسن هایی دقیقهمه چیز ...

جایزه شعر جم؛ حاشیه شورشگر علیه گفتمانهای تمرکزگرا؛ در گفتگو با مجید ا...

جایزه شعر جم؛ حاشیه شورشگر علیه گفتمانهای تمرکزگرا گفتگوی اختصاصی آوای هامون با مجید اجرایی؛ دبیر جایزه شعر جم     اشاره: جوایز ادبی و شعر در جامعه ادبی ایران همواره شکل گرفته و اهداف و گفت...

اتفاق در ایستگاه آخر، مقاله ای از مجید اجرایی درباب شعر زنان جنوب...

اتفاق در ایستگاه آخر مجید اجرایی شاعر و منتقد ادبی     پیش درآمد: بر رسیدن کارنامه زنان شاعر بوشهری کار سهل و ممتنعی است. چه، وقتی عنصر جغرافیا و جنسیت دست به دست هم می دهند و مقرر می شود ت...

راهبرد سیاست رهایی بخش در جنبش مدنی ایران؛ مقاله ای از مجید اجرایی...

چه باید کرد؟ راهبرد سیاست رهایی بخش در جنبش مدنی ایران مجیداجرایی منتقد فرهنگی و اجتماعی   « چیرگی تام می کوشد تا انسان ها را به صورتی سازمان دهد که تکثر و تمایز نامحدودشان از بین برود و کل انسانیت، ...