جایزه شعر جم؛ حاشیه شورشگر علیه گفتمانهای تمرکزگرا؛ در گفتگو با مجید ا...

جایزه شعر جم؛ حاشیه شورشگر علیه گفتمانهای تمرکزگرا گفتگوی اختصاصی آوای هامون با مجید اجرایی؛ دبیر جایزه شعر جم     اشاره: جوایز ادبی و شعر در جامعه ادبی ایران همواره شکل گرفته و اهداف و گفت...

طرحی بر زیست مدنی و نسبت آن باتحولات کنونی؛ مقاله ای از مجید اجرایی...

جنبش واژه ی زیست (طرحی بر زیست مدنی و نسبت آن باتحولات کنونی درایران)   مجید اجرایی     درعرصه ما ناگزیریم که چیزها را لذت بخش تراز آنی که هستند بیابیم. یا به ویژه آن که دیرزمانی هست ج...

اتفاق در ایستگاه آخر، مقاله ای از مجید اجرایی درباب شعر زنان جنوب...

اتفاق در ایستگاه آخر مجید اجرایی شاعر و منتقد ادبی     پیش درآمد: بر رسیدن کارنامه زنان شاعر بوشهری کار سهل و ممتنعی است. چه، وقتی عنصر جغرافیا و جنسیت دست به دست هم می دهند و مقرر می شود ت...

شهر به مثابه کارناوال؛ مقاله ای از مجید اجرایی...

شهر به مثابه کارناوال درنگی بر نینیدیشیده های شوراها در ایران مجید اجرایی یکم. کار شوراها – به یک معنی– تسریع و تعمیق فرآیند شهریت است و بدین معنی شورا، خود یک ابزار است و شهر، هدف. «ایده پیشرفت» که ...

راهبرد سیاست رهایی بخش در جنبش مدنی ایران؛ مقاله ای از مجید اجرایی...

چه باید کرد؟ راهبرد سیاست رهایی بخش در جنبش مدنی ایران مجیداجرایی منتقد فرهنگی و اجتماعی   « چیرگی تام می کوشد تا انسان ها را به صورتی سازمان دهد که تکثر و تمایز نامحدودشان از بین برود و کل انسانیت، ...

پیش درآمدی بر گفتمان مرکز – پیرامون با رهیافت زیست مدنی در بوشهر...

یکم) نوشتن و سخن گفتن از جامعه ی مدنی به واقع تلنگر به حافظه ی کوتاه مدت ماست؛ کمتر از دو دهه از طرح جدید جامعه ی مدنی می گذرد؛ بسامد پایین «جامعه ی مدنی» در این مدت – حتی در ادبیات رسانه های مدنی، ن...

جامعه ی مدنی؛خاموشی یافراموشی

اگرطرح “جامعه مدنی” دردوره اول اصلاحات را محوری ترین شعارمحمدخاتمی قلمداد کنیم سخنی به گزاف نگفته ایم؛ همان شعاری که هرچه سال، بیش ترگذشت کم رنگ ترشد. حتی تبدیل وتحویل جامعه مدنی به ̶...