چالش های زیست محیطی استان بوشهر

۹ چالش زیست محیطی استان بوشهر محمود مقیمی     ۱-افزایش جمعیت: بدون شک بزرگترین چالش زیست محیطی که محیط زیست استان با آن درگیر است افزایش بیش از حد جمعیت انسانی در سطح استان میباشد. جمعیت استان از ۸۸۶...