پیشنهادی برای مهار ریزگردها؛ مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان...

پیشنهادی برای مهار ریزگردها مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: طرح آبرسانی از رودخانه کارون به تالاب بین المللی شادگان سبب مهار کانون های محلی ریزگردها و گردوخاک ها در این منطقه می شود. آفتاب:...