بازنمایی خشونت و شکنجه

دشمنان نزدیک به کارگردانی فلورانت امیلیو و با بازی توانمند بنویت مگیمل و آلبرت دوپنتل در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است. روایت این فیلم این گونه است که در سال ۱۹۵۴ پس از ۱۳۰ سال استعمار الجزایر توسط فرانسه، ...