مساله شناسی استان بوشهر

مقدمه: استان بوشهر به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز (پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیّت راه...

امید دولتی

  طرح امید اجتماعی به واسطه «ساختار» و «شیوه اجرا» بیش از آنکه طرحی عمیق برای بازگرداندن امید به اجتماع و افزایش مشارکت افراد و گروه­های اجتماعی باشد، طرحی است دولتی که با نگاهی از بالا به پایین...

بازگشت به جامعه مدنی

مروری بر عملکرد و بیان دیدگاه های تشکل های مردم نهاد مدنی شهرستان تنگستان و عسلویه  مهمترین شعاری که توسط جنبش دوم خرداد پس از پیروزی در انتخابات ۱۳۷۶ مطرح شد و در سالهای پس از آن به طرق مختلف ر...

بین گذشته و آینده

صفر. در این یادداشت نویسنده سعی خواهد کرد که تجربه تاریخی چیزی به نام “جامعه مدنی” در ایران را با نوشتن گزاره هایی انتقادی بر آن شرح دهد. سپس در نهایت به نقد و تحلیل انتقادی نزدیکترین تجر...

آنچه در آئینه جوان بیند ، پیر درخشت خام آن بیند...

نی نا غریب زاده درنگی بر زیست سالمندان سالمند شدن یک فرایند طبیعی بدن می باشد که با گذر زمان خود را نشان داده و راه گریزی از آن نمی باشد.در جوامع مدرن پیرها از قدرت و منزلت کمتری نسبت به آنچه در فرهن...