مترجم هرمان هسه

مترجم برجسته و پرکار بوشهری استاد عبدالحسین شریفیان فرزند شهربانو و غلام علی شریفیان در سال ۱۳۰۵ خورشیدی در بندر تاریخی بوشهر متولد شد. پدر و پدر بزرگش ناخدا و اهل سیر و سفر دریایی و کشتیرانی بودند. ...