تاملاتی بر «اُپرا»

 بیست و نهمین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تاملی بر اُپرا با ارایه محسن دوراهکی- نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک- برگزار شد. ساعت ۱۷:۲۵ است ولی هنوز جلسه شروع نشده بچه ها درحال چیدن صندلی ها و آماده کردن...