اکوتوریسم؛ بهره کشی نوین از طبیعت: مقاله ای از میلاد جنت...

  اکوتوریسم؛بهره کشی نوین از طبیعت میلاد جنت اکوتوریسم، بوم‌گردشگری یا طبیعت گردی، نوعی از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست‌نخورده ی جهان سفر می‌کنند تا به ت...

رویکردهایی به ساختار قدرت فاشیستی در جوامع توسعه نیافته؛ اثری از میلاد...

رویکرد­هایی به ساختار قدرت­های فاشیستی در جوامع توسعه­نیافته میلاد جنت   بخش نا­همسان جامعه همسانی اجتماعی در معنای عام اساساً به همسانی نظام تولید وابسته است. اگر نیروهای مولدِ تولیدی را که شالوده­ی...

چشم اندازهایی از شعر انقلابی ایران

چشم­ انداز­هایی از شعر انقلابی ایران میلاد جنت نخستین کنگره­ ی نویسندگان ایران به ریاست یکی از مفاخر ادبیات ایران، ملک الشعرا بهار، وزیر فرهنگ وقت از ۴ تا ۱۲ تیر ماهِ سال ۱۳۲۵ با حضور نویسندگان، شاعر...