خشونت گروهِ مردانِ ورزشکار علیه زنان؛ ترجمه از دکتر سیدابراهیم مساوات...

خشونت گروهِ مردانِ ورزشکار علیه زنان مسنر و استیونز                      ترجمه از سید ابراهیم مساوات خشونت یک ویژگی عادی در فرهنگ ورزش مردان است. اشکال قانونی خشونت در ورزش شامل اعمالی از قبیل: گلاوی...

توان معنابخشی و هویت بخشی ورزش های بومی ایران...

اشاره: دکتر مصطفا مهرآیین؛ از جوانان نخبه استان بوشهر و فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.ایشان عضو هیات علمی پژوهشگاه انقلاب اسلامی و هم چنین پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی...

فوتبال، رهایی‌بخش است

حمید موذنی: زمانی که پدر، قصد تنبیه فرزند خود را دارد، دست ‌های فرزند، چونان سپری، حایل می‌ شوند تا از شدت ضربه ‌ی پدر کاسته شود؛ اما این پاها هستند که رهایی ‌بخش‌اند و فرزند را از کتک خوردن، دوری می...