ریشه‌های جامعه ‌شناختی معضل مدرک‌گرایی (قانعی‌راد)...

پایه‌‌های سرقت علمی را از نظر ساختاری، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی گسترش می‌‌د‌‌هند. مقصر اصلی در وهله اول آنها هستند به این معنا که سرقت علمی ریشه در نهادهای علمی کشور دارد. در وهله دوم است که ...

بیانیه فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی استان بوشهر...

جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، نویسندگان، هنرمندان، جامعه دانشگاهی و فرهنگیان استان بوشهر در حمایت از فرجی دانا وزیر علوم و سیاست هسته ای بیانیه ای صادر کردند. متن بیانیه به شرح زیر است: به نام خداون...