اشباح سرگردان؛ سرمقاله ای از اسماعیل حسام مقدم...

اشباح سرگردان گزارش اختصاصی آوای هامون به استاندار جدید درباب فضای عمومی استان بوشهر اسماعیل حسام مقدم   عرصه عمومی استان بوشهر پس از چهار سال مدیریت دولتمردان اعتدال با عارضه هایی عجین شده که ا...