گفت و گو ی هامون با فریده دهملایی، فعال هنری حوزه کودک...

اشاره: فریده دهملایی، نقاش، مجسمه ساز و مدرس و موسس آموزشگاه آزاد هنری آرتا برازجان است. وی از سرشناس ترین چهره ی هنری فعال در حوزه ی کودکان استان بوشهر به شمار می رود. پرورش هنرجویان کودک در طی سال ...