مارکس،دورکیم و وبر؛استقلالی برای فرهنگ قائل نیستند...

نشست «نسبت مطالعات فرهنگی و تاریخ فرهنگی» با حضور دکتر مصطفی مهرآیین در پژوهشکده‌ی روایت برگزار شد. مصطفی مهرآیین بحث فرهنگ را مسئله‌ای معرفی کرد که همیشه برای وی جدیت داشته و سال‌ها مطالعاتش در این ...