شکل‌های زندگی: به‌مناسبت انتشار «ویلیام شکسپیر» تری ایگلتون...

شکل‌های زندگی: به‌مناسبت انتشار «ویلیام شکسپیر» تری ایگلتون پیشی‌گرفتن شکسپیر نادر شهریوری (صدقی) هنگامی که تری ایگلتون می‌گوید به‌نظر می‌رسد شکسپیر، مارکس و ویتگنشتاین و… خوانده باشد قصدش البت...

کلئوپاترا؛ غریزه مرگبار سیاست، یادداشتی از علی آتشی بر نمایشنامه ویلیا...

کلئوپاترا؛ غریزه مرگبار سیاست نگاهی پوپری به نمایشنامه “آنتونیوس و کلئوپاترا” اثر ویلیام شکسپیر علی آتشی   کلئوپاترا را در یک عبارت باید “قدرت بی نظیر زنانگی” تعریف کرد. ...