مترجم هرمان هسه

مترجم برجسته و پرکار بوشهری استاد عبدالحسین شریفیان فرزند شهربانو و غلام علی شریفیان در سال ۱۳۰۵ خورشیدی در بندر تاریخی بوشهر متولد شد. پدر و پدر بزرگش ناخدا و اهل سیر و سفر دریایی و کشتیرانی بودند. ...

درباب جهان ترجمه “نجف دریابندری”...

نجف دریابندری ، بیش از ۲۴ سال سن نداشت که با جسارت تمام ، دل دریایی خود را به موجهای بیکران نویسنده ی نامدار آمریکایی به نام همینگوی زد وبخوبی از پس ترجمه ی « وداع با اسلحه » بر آمد. در حالیکه در سال...