ققنوس۱۶ ویژه شناخت شاعرانگی و ادبی شاپور جورکش ...

 به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران،شانزدهمین شماره ی ققنوس به شناخت شاعرانگی و پاسداشت ادبی شاپور جورکش – شاعر، نویسنده و مترجم جنوبی ایران زمین- اختصاص یافته است.   در...

تجلی و نمود شاعران زن بوشهر از دهه هشتاد...

رضا شبانکاره متولد برازجان- روزنامه نگار ادبی، فعال مدنی و عضو هیات تحریریه نشریات محلی استان بوشهر(سال ۱۳۸۲ تا کنون) دبیر سرویس ادبی ققنوس و پرنیان هفته نامه بیرمی (۱۳۸۳-۱۳۹۴)- دبیر سرویس ادبی هفته ...