چشم های کافکا چه رنگی بودند؟

چشم های کافکا چه رنگی بودند؟ نوشته شده توسط: AVI STENBERG تاریخ چاپ: ۲۲ مارس ۲۰۱۶ منتشر شده در: THE NEW YORKER ترجمه: حسین باقری.  با سپاس از همکاری آقایان: حسن دریس و عبداله قائدی برازجانی داستان¬ها...