سلاح کشتار جمعی فقرا

هشتم تیر ماه ۱۳۶۶. ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه. مردم شهر سردشت هدایایی عجیبی دریافت می‌کنند. هدایایِ بسیار گران قیمتی که برخی کشورهای اروپایی ارزان به صدام فروخته اند تا با هواپیماهایش رایگان بر سر مردم ایران ب...