گزارشی از دومین کنگره سراسری جمعیت زنان مسلمان نواندیش...

گزارشی از دومین کنگره سراسری جمعیت زنان مسلمان نواندیش گزارش اختصاصی وبسایت هامون ایران گزارشگر: سمیه زنگنه به گزارش وبسایت هامون ایران دومین کنگره جمعیت زنان مسلمان نواندیش با حضور اعضای این جمعیت و...