صفحات مطبوعاتی هامون

طرح صفحات مطالعات فرهنگی “هامون” طراح و پیشنهاددهنده: اسماعیل حسام مقدم اشاره: انجمن هامون ایران صفحاتی را به طور هفتگی در هفته نامه های استان بوشهر  تدوین و منتشر خواهد نمود که به حوزه ه...

اعضای انجمن هامون

ردیف نام و نام خانوادگی نوع عضویت حوزه فعالیت ۱ غلامرضا ایزدپناهی نویسندگی تاریخ ۲ حسین باقری کانون توسعه آموزش نویسندگی جامعه شناسی ۳ مهدی بسارده جامعه کنشگران مدنی نویسندگی تاریخ و معماری ۴ سیروس ب...

عصرانه فرهنگی هامون

عصر   تاریخ موضوع ارائه دهنده نخست   ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ نقد و بررسی ایده “لیبرالیسم و محافظه کاری” حسین پاپری دوم   ۲۵ تیرماه نمایش کامل فیلم سینمایی “پذیرایی ساده” اثر مانی حقیقی...