ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

برشي از نمايشنامه ي "پيكر زن همچون ميدان نبرد در جنگ بوسني"

“من نمی خواهم بشنوم”

ارسال دیدگاه غیر فعال است .