ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

صورتبندی درستِ مسالهٔ اصلی ما کدامست؟ محیط زیست، احیاء یا احتضار؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.