کهن ترین نهاد مدنی را دریابید | محمدهادی جعفرپور...

کهن ترین نهاد مدنی را دریابید کانون وکلای دادگستری نماد کهن ترین نهاد مدنی و نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است     محمدهادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری شیراز       عمر انقلاب مشروطه به...

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی | دکتر ناهید ت...

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی     گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر ناهید توسلی؛ نویسنده، پژوهشگرو کنشگرحقوق زنان، مدیرمسوول مجله «نافه»     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ای...

جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی | مقاله ای از دکتر حسین راغفر...

جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی   دکتر حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا     بدان که مردم دو دسته اند: یا با تو برادر دینی هستند، یا در آفرینش مانند تو هستند. که از پیش عمداً یا سهواً گ...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی | در گفتگو با دکتر افسانه توسلی...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با  دکتر افسانه توسلی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش هایی مواجه است؟   دک...

حقوق شهروندی؛ چالش اصلی جامعه مدنی در ایران | در گفتگو با دکتر لطفعلی ...

حقوق شهروندی؛ چالش اصلی جامعه مدنی در ایران     گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر لطفعلی بخشی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و نایب ریییس انجمن اقتصاددانان ایران     ارغنون هامون: جامعه مدنی ...

چالشهای پیش روی جامعه مدنی در ایران | مقاله ای از دکتر محبوبه بابایی...

چالش های پیش روی جامعه مدنی در ایران   دکتر محبوبه بابایی جامعه‌شناس و عضو گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی صلح     ایران امروز با مسایل، مشکلات و حتی بحران‌های اجتماعی متعددی روبه‌روست که بدون همکاری، هم...

تروما، تن و سیاست زندگی | نقدی بر نیندیشیده‌ های تحول‌ خواهی | مجید اج...

تروما، تن و سیاست زندگی (نقب و نقدی بر نیندیشیده‌های تحول‌خواهی در ایران)   مجید اجرایی پژوهش‌گر فرهنگی و شاعر جنوبی     چیزی که دست ما را می‌گیرد مطالعه دقیق و موی‌شکاف خصلت‌های سلبی راه حقیقت است: ...

اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند | دکتر حسن ام...

اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند     حســن امیــدوار جامعه‌شناس و مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح       اختلاف های شدید طبقاتی، عدم تقارن روابط کار  را تقویت می‌کند و زندگی مردم به‌...

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران   قانون‌گذار، ضمن موادی از قوانین حقوقی و کیفری و حتی در قوانین خاص و جداگانه‌ای، به وضع قوانین در حمایت از حقوق زنان و دختران ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و...