کجای جهان بگذارمت (شعر و صدای شاعر: منوچهر آتشی)...

کجای جهان بگذارمت شعر و صدای شاعر: منوچهر آتشی کجای جهان بگذارم‌ اتتا زیباتر شود آن‌جا ؟ ستاره به ستارهبه جادوی ذهن و بال شهابگردانده‌امکاکل گل‌بویت را به هر ستارهتاری داده‌امطره‌ای به هر منظومهبه هر...

آشویتس خصوصی اکبر و ایران (شعر با صدای شاعر؛ مجید اجرایی)...

آشویتس خصوصی اکبر و ایران مجید اجرایی   این شعر نیستتاریخ تکه تکه بر تن ساطور استتاریخ مجمل انسانتاریخ مجمل ایرانتاریخ جنایات زیبا،زیبابا فیلم نامه ای بی نظیرلوکیشن هایی عالیمیزانسن هایی دقیقهمه چیز ...

شعر بلند “اسماعیل” اثر رضا براهنی...

شعر بلند اسماعیل اثر رضا براهنی تقدیم به خاطره‌ی مخدوش دوستم اسماعیل شاهرودی [آینده] که در پاییز شصت در تهران مُرد به جای مقدمه رَبِّ هَبْ لِی مِنَ الصَّالِحِینَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ فَلَ...