چندکیلو خرما برای مراسم تدفین

گزارشی از پخش فیلم سینمایی در ۸۰مین عصرانه فرهنگی هامون انجمن هامون ایران عصرانه فرهنگی هامون به ۸۰مین هفته متوالی سلسله جلسات خود رسید. هشتاد عصرانه برای بحث کردن و گفتگو کردن فرصت بسیار مناسبی بود ...

استان بوشهر در ورطه فراموشی؛ گفتگوی اختصاصی خبرگزاری ایسنا با اسماعیل ...

استان بوشهر در ورطه فراموشی گفتگوی خبرگزاری ایسنا با اسماعیل حسام مقدم؛ دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر ایسنا/بوشهر دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر عنو...

بهای نابودی جنگل‌های حرّا چیست؟

بهای نابودی جنگل‌های حرّا چیست؟ گزارش -گفتگوی خبرگزاری ایسنا با اسماعیل حسام مقدم درباب مسوولیت اجتماعی صنایع در استان بوشهر ایسنا/بوشهر خبر تخریب و تهدید محیط زیست همواره سرتیتر اخبار مناطق میز...

مرغ سحر برخیز و بخوان؛ یائئاشتی از اسماعیل حسام مقدم درباب استاد محمدر...

 آفرینش متن در جهان معاصر همواره با صورتبندی هویت و شخصیت خالق متن همبسته است. ازهمین رو آن متن چندساختی که استاد محمدرضا شجریان در هشتاد سال زیستن در جهان خلق نمود، حکایت از عمق و گستره شناخت وی از ...

انسان مدرن و جهان کرونا-زده؛ در گفتگو با اسماعیل حسام مقدم...

ایسنا/بوشهر دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر گفت: کرونا، جامعه انسانی را به معنای واقعی با ناتوانی و کوچک شماری انسان مدرن مواجه کرده و از همین رو همه آن رویاهای بزرگ توسعه و پ...

دچار سوگواری ملی هستیم؛ یادداشتی از اسماعیل حسام مقدم...

دچار سوگواری ملی هستیم تاملاتی تلخ درباب فجایع اخیر در سرزمین ایران .‌ اسماعیل حسام مقدم دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر   فاجعه رخ نمی‌دهد بلکه برساخته شده و شکل می‌گیرد...

کتاب شناسی زیست محیطی

کتابشناسی زیست محیطی گردآوری و ترجمه: اسماعیل حسام مقدم یک. شناخت محیط زیست (مجموعه قدم اول)، نوشته ی استفان کرول و ویلیام رانکین، ترجمه بهرام معلمی، تهران: انتشارات شیرازه، سال ۱۳۸۳ شناخت محیط زیست ...