اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز؛ گفتاری از محمد مالجو...

  اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز گفتاری از محمد مالجو این مطلب متن کامل و ویراسته‌ سخنرانی محمد مالجو در نشست «مشروطه، ما و اکنون» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ نهم...

زنان و ادراک فضای شهر؛ نوشتار کوتاهی از مهدیه امیری...

منشور اروپایی زنان در شهر پژوهشی است که کمیسیون اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۴-۹۵ برای ارزیابی وضعیت فعلی زنان در شهرها و با تاکید و توجه به فرآیند تصمیم سازی تهیه شده است. هدف این منشور برجسته تر کردن نقش...

حسین راغفر: من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم...

حسین راغفر؛ اقتصاددان ایرانی در گفتگو با فرارو: من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟  حسین راغفر، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی درخصوص اینکه یک کابینه کارآمد چه مشخصه...

زندگی در سرعت

زندگی در سرعت منظومه ای نظری و تاریخی درباب ماهیت زندگی معاصر مصطفی مهرآیین   ۱) آنچه در ادامه با هم می خوانیم منظومه ای است نظری- تاریخی در خصوص ماهیت زندگی پرسرعت انسان امروزی که او را دچار مر...

درنگی بر توسعه و کژکارکردهای ناشی از خلط مفاهیم با آن در استان بوشهر...

در خدمت و خیانت نوسازی درنگی بر توسعه و کژکارکردهای ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با آن در استان بوشهر محسن عباس پور (منتشرشده در دهمین شماره دوهفته نامه آوای هامون) تأسیسات بزرگ نفتی در منطقه ی عسلویه یک...

سیاست؛ مقوله ای بیگانه با زنان استان بوشهر؛ گزارش اختصاصی آوای هامون...

بارها در ابتدای مطالبی که حرف از زنان است این نکته یادآور شده که زنان به‌ عنوان نیمی از پیکره ‌ی جامعه ی بشری دارای نقشی اساسی و تعیین‌ کننده در تمام عرصه ‌های توسعه می باشند اما متاسفانه این نکته چن...

چشم اندازهای حوزه رسمی زنان و خانواده در استان بوشهر...

۱ یکی از مهمترین  راهبردهای که در حوزه زنان در این  سه سال مورد تاکید و توجه قرار گرفته است؛ تلاش تحقق عدالت جنسیتی و دسترسی عادلانه به منابع و فرصت ها می باشد. موضوعی که در حوزه زنان قبل از هر اقدام...