صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود

درخواست اقدام جدى توسط سازمان ملل متحد و سازمان هاى بین المللى صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود سید محمد خاتمی در نامه اى به بان کى مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت بار و ا...

سنگ ها؛ دباره مساله فلسطین (ژیل دلوز)

بمناسبت روزجهانی اتحاد با مردم فلسطین سنگ‌ها ژیل دلوز اروپا بدهی‌ِ بی حدّ و حصری در قبالِ یهودیان داشت، با این همه، به‌جای این‌که بدهی‌اش را پرداخت کند، مردم بیگناهی را مجبور کرد تا این بدهی را بپردا...

اعلامیه اصول مدارا (مجمع عمومی یونسکو – ۱۶نوامبر۱۹۹۵)...

اعلامیه اصول مدارا ترجمه: کامران صادقی اعلامیه اصول مدارا در بیست و هشتمین مجمع عمومی(پاریس، ۲۵. اکتبر تا ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵) توسط کشورهای عضو یونسکو به تصویب رسید. از آنجا که مدارا تنها یک اصل بسیار با ...

مدارا چه هست و چه نیست؟ سیر مدارا از کاستلیون تا هابرماس...

مدارا چه هست و چه نیست؟ سیر مدارا از کاستلیون تا هابرماس علی عسکری تضادهای برخاسته از تفاوت‌های بین افراد و گروه‌ها، محققان و فیلسوفان را برآن داشت تا به کالبدشکافی درگیری‌های اجتماعی زمان خود بپرداز...

فرهنگ ایرانی به مثابه مدارا

فرهنگ ایرانی به مثابه مدارا امیر رضا عابدی ایران زمین از سپیده دمان تاریخ، مکان رفت و آمد اقوام، فرهنگ‌ها و مدنیت‌ها و محل مراوده و منازعه آن‌ها بوده است. ایران اگرچه زیر فشار و هجوم اقوام آلتایی از ...

بایدهای معطوف به مدارای شاید

«دل گمراه من چه خواهد کرد / با بهاری که می‌رسد از راه / با نیازی که رنگ می‌گیرد / در تن شاخه‌های خشک و سیاه»‌ (فروغ فرخزاد) «باید» از «شاید» گذشت یا «شاید» از «باید» گذر نماییم؟ «باید» یا «شاید»!؟ مس...