آموزه‌های گاندی به چه کار امروز ما می‌آید؟ (۶٧ سال از ترور مصلح هند گذ...

در فضیلت مدارا آموزه‌های گاندی به چه کار امروز ما می‌آید؟ (۶٧ سال از ترور مصلح هند گذشت) عاطفه شمس با گفتارهایی از هوشنگ ماهرویان | علی بیگدلی | محمد ضیمران | محمدبقایی ماکان | عظیم محمودآبادی | آیت ...

راه طولانی

راه طولانی عکس: استیو چاپیرو مقدمه: دیوید رمنیک ترجمه از معصومه امیری منبع: مجله نیویورکر- ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ راه طولانی- مارتین لوتر کینگ (PDFمتن کامل همراه با تصاویر) نیم قرن پیش،مارتین لوتر کینگ ،هنگا...

نگاهی حقوقی به گفتگوی تمدن ها

اگر بینشی ژرف به دو واژه حقوق بین الملل داشته باشیم درخواهیم یافت که این دو واژه همچون اصطلاح گفتگوی تمدنها گویای گفتگو صلح اجتناب از ابراز و اعمال خشونت در روابط میان دولتها و جوامع است.حقوق بین الم...

صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود

درخواست اقدام جدى توسط سازمان ملل متحد و سازمان هاى بین المللى صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود سید محمد خاتمی در نامه اى به بان کى مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت بار و ا...

سنگ ها؛ دباره مساله فلسطین (ژیل دلوز)

بمناسبت روزجهانی اتحاد با مردم فلسطین سنگ‌ها ژیل دلوز اروپا بدهی‌ِ بی حدّ و حصری در قبالِ یهودیان داشت، با این همه، به‌جای این‌که بدهی‌اش را پرداخت کند، مردم بیگناهی را مجبور کرد تا این بدهی را بپردا...