گفت وگو به مثابه ی آزادی

تغییر یک عامل در محیط موجب بروز تغییراتی در دیگر اجزای موجود در آن می شود، در نتیجه همه ی عوامل موجود، به تراز بالاتری از پیچیدگی زیستی ارتقا پیدا می کنند. محیط، خود یک سیستم باز است که هر تغییری در ...

سی ویژگی انسان مدنی

دکتر محمود سریع القلم دکتر سریع القلم سی ویژگی یک انسان مدنی را به شرح زیر برشمرده است: یک شهروند مدنی کسی است که؛ ۱ ـ به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛ ۲ ـ بتواند سی...

رولان بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگى

دکتر یوسفعلی اباذرى (ارغنون) رولان بارت از سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۵۶ مقالات ماهانه کوتاهى در Les Lettres Nouvelles به چاپ رساند.این مقالات ابعاد متفاوت زندگى روزمره و فرهنگ مردمى را مورد توجه قرار داده بو...

دیگری خاموش

همواره می شود اندیشید که چه اتفاقی می افتد که حاصل سال ها تلاش و کوشش شبانه روزی معلم و کشاورز می تواند با چشم برهم زدنی ازهستی ساقط شود و تو تصورکنی انگار هیچ گاه، هیچ چیزی نبوده است. چه اتفاقی می ا...

نلسون ماندلا؛ اسطوره ی مقاومت و صلح

نلسون ماندلا، شخصیت برجسته جهانی در راه مقاومت، آزادی، صلح و مدارا، در سن ۹۵ سالگی درگذشت. خبر درگذشت این اسطوره ی مقاومت و آزادی، همه ی صلح دوستان، آزادی خواهان و فعالین اجتماعی، مدنی و سیاسی جهان ر...

نلسون ماندلا؛ نام دیگر مدارا

وقتی به سوی دروازه‌ای می‌رفتم که به آزادیم منتهی می‌شد، می دانستم که اگر نفرت و تلخکامی را پشت سر نگذارم، همچنان در زندان خواهم بود. نلسون ماندلا زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید چطور زندگی کنید (...
کارتون مسعود ماهینی

جامعه مدنی و آفرینش معنا

پرونده ای درباب “کارتون” های مسعود ماهینی هامون، اسماعیل حسام مقدم: جامعه مدنی؛ درون ساز و کارهایی شکل گرفته که همواره به آفرینش و بازآفرینی معنا منتهی می شود. معناهایی اجتماعی – فرهنگی ک...

این انسان شناسی فرهنگ

در معرفی وبسایت «انسان شناسی و فرهنگ» www.anthropology.ir هامون: وبسایت انسان شناسی و فرهنگ این جمله ی اریک ولف را شعار خود قرار داده است:« انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته ...