وجه برجسته ی کاریکاتور انتقاد است

غلامرضا شبانکاره: مسعود ماهینی، کارتونیست و کاریکاتوریست بوشهری به تازگی نمایشگاهی به نام “سرزمین عجایب” در سالن مجتمع فرهنگی بوشهر برپا کرده که این نمایشگاه با استقبال زیادی روبرو گردیده...

آنچه درباره اش سکوت کرده ایم*

مهدیه امیری: درک و دریافتی گنگ و مه آلود از کلمه ی “شهروند” در جامعه ی حال حاضر ما وجود دارد. این کلمه قرائتی غریب و به دور از شناخت را در ذهن های مردم تداعی می کند. درست این است که، با پ...

شهرزاد در شب هزار و دوم

  «به عقیده من آدمیزاد یک درخت چکنم است ؟ “درخت چکنم.”        سیمین لبخند می زند نه جانم .  از من بشنو . آدمیزاد درخت یقظین است ، درخت روشنگری وبیداری … »    (“جزیره سرگردانی&...

همه ی رنج زن بودن

سووشون، آینه­ای برابر تاریخ معاصر و به ویژه رویدادهای عصر استعمار در جنوب است. این داستان روایتی است از قصه کهنه استبداد و استعماری که همیشه به جان مردمان آن دیار چنگ انداخته بود. یوسف، خانِ آگاه و آ...

زنی در فصل اعتدال

افسانه سراجی:* در دهه ها وسده های گذشته، حضور زنان در عرصه های مختلف، به دلیل ممنوعیت ها و نگرش های محدود و بسته جامعه ناچیز و غیر قابل تأمل می نماید، اما به عکس دارای موقعیتی حسّاس و تعیین کننده بود...