مدرنیته ایرانی؛ تجربه ای افسرده؛ گفتگوی اختصاصی با سوسن شریعتی...

مدرنیته ایرانی؛ تجربه ای افسرده گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکترسوسن شریعتی گفتگو از مجید نصوری   اشاره: دکتر سوسن شریعتی؛ محقق تاریخ و فلسفه و جامعه شناس معاصر ایرانی در گفتگویی مفصل با سالنا...

انقلاب فرهنگی و پیامدهای آن؛ گفتگوی اختصاصی با دکتر معدنی و دکتر بحران...

انقلاب فرهنگی و پیامدهای آن گفتگوی اختصاصی با دکتر محمدحسین بحرانی و دکتر سعید معدنی؛ جامعه شناسان ایرانی   گفتگویی از بابک شاکر     اشاره: اردیبهشت ماه مصادف است با رویدادهای تاثیرگذا...

ویژه نامه “کتـــــــاب اندیشــــــه” آوای هامون (اسفندماه ...

ویژه نامه کتاب اندیشه آوای هامون اسفندماه ۹۶ صاحب امتیاز و مدیرمسوول: اسماعیل حسام مقدم سردبیر ویژه نامه: علی اصغر درلیک فهرست مطالب دیباچه | علی اصغر درلیک ۵ دانشجو و دانشگاه ۷ جنبش دانشجویی و رسالت...