آلبر کامو و ویروس کرونا؛ نوشته آلن دوباتن و ترجمه عرفان ثابتی...

در ژانویه‌ی ۱۹۴۱ آلبر کامو نگارش داستانی درباره‌ی ویروسی را آغاز کرد که به شکلی مهارناپذیر از حیوانات به انسان‌ها انتقال می‌یابد و در نهایت نیمی از جمعیت «شهری معمولی» به نام اوران، واقع در سواحل الج...