احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟/ مقاله ای از مراد ثقفی...

احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟ مراد ثقفی منبع: مجله گفتگو شماره ۶۷     برخلاف تصور رایج، شکل حزبیِ فعالیت سیاسی از سابقه‌ای کوتاه و پیشینه‌ای محدود در تاریخ سیاست‌ورزی برخوردا...

احزاب و فرهنگ ایران زمین 

 احزاب و گروه های سیاسی در جوامعی منشا اثرند که دارای قوانین مدون باشند وآن قوانین مورد عمل برای اکثریت مردم باشند.در کشورهایی  که روح حاکم بر رفتار مردم با دموکراسی و مردو سالاری سازگار است ،احزاب س...

سازمانی که اصالت اجتماعی دارد، خیانت نمی‌کند! (احمد نقیب زاده)...

بررسی موانع نهادینه شدن تحزب در ایران در گفت‌وگو با دکتر احمد نقیب‌زاده کار حزبی را باید آموخت سازمانی که اصالت اجتماعی دارد، خیانت نمی‌کند «مملکت ما افرادش رشد برای تشکیل حزب سیاسی ندارند و به محض ا...

شیزوفرنی شهری

اسماعیل حسام مقدم: شهر و نظم ارگانیک: زندگی شهری و شهرنشینی از اواسط قرن نوزدهم سرشت کاملن متفاوتی به خود گرفت؛ چنان که رشد و شتاب سریع تفکر مدرن در خاستگاه های اشان، مدیون این نظم ارگانیک و همبسته ب...

جامعه مدنی یعنی قادر بودن نهادهای مدنی خارج از حاکمیت...

در مورد مقوله جامعه مدنی تعاریف متعدد و با مفاهیم زیادی وجود دارد که گاهی حس می شود گستردگی بحث اصل موضوع را منحرف می کند و شاید نقض غرض حاصل آن شود. مُدُن جمع شهرهاست و جمع مدینه (شهر). وقتی بحث جام...