با سعدی احساس معاصربودن داریم (بهاء الدین خرمشاهی)...

 گفت‌وگو با بهاءالدین خرمشاهی به مناسبت انتشار «گلستان»، «بوستان» و «کم‌خوانده‌ها»ی سعدی به تصحیح او پیام حیدرقزوینی نزدیک به چهاردهه پیش «کلیات» سعدی به تصحیح بهاءالدین خرمشاهی منتشر شد اما این تنها...

«گابو» روح ما را می نوشت

اشاره-  گابریل گارسیا مارکز؛ نویسنده ی کلمبیایی و خالق ده ها رمان و مجموعه داستان در سن ۸۷ سالگی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ درگذشت. مارکز اهل کشور کلمبیا بود، اما آثارش به اکثر زبان کشورهای جهان ترجمه و منتشر ...

مترجمی همگام با تحولات

“یکی از اعتقادات من در زمینه برگرداندن آثار از زبانهای دیگر به زبان فارسی این بوده است که ترجمه باید تا حد امکان به متن اصلی وفادار باشد و مترجم باید از مبهم گویی یا شیرین زبانی خودداری کند و آنچه را...

بازنمایی قدرت در ادبیات کلاسیک فارسی

هامون: سه شنبه ۲۶ آذرماه ، بیست و چهارمین نشست عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تأملاتی بر ادبیات کلاسیک فارسی توسط کاووس کمالی نژاد شاعر و کوشنده فرهنگی ارائه گردید، با نگاهی به شاهنامه و بررسی برخی شخص...