چهره‌های متکثر اسلام در قرن بیست و یکم (ایلان پاپه)...

چهره‌های متکثر اسلام در قرن بیست و یکم ایلان پاپه ترجمه‌ی فرهاد قربان‌زاده  خاورمیانه را در کنار بسیاری از موارد دیگر با بنیادگرایی اسلامی می‌شناسیم، که معادل ترور، جزم‌اندیشی، انعطاف‌ناپذیری و تهدید...

خاورمیانه جدید؛ نزاعی دیپلماتیک یا برخوردی هویتی؟!...

نوزدهمین عصرانه ی فرهنگی هامون، ساعت ۱۷سه شنبه در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. انجمن هامون ایران پس از تحولات عظیم در خاورمیانه برخود لازم دید که عصری با محوریت موضوع «خاورمیانه جدید» برگزار ...