آقای ایران منش چطور شد که این طور شد؟ | یادداشتی ادکتر نعمت الله فاضلی...

آقای ایران منش چطور شد که این طور شد؟ پاسخ دکتر نعمت الله فاضلی به نقدهایی بر جامعه شناسی ایرانی اشاره: همکار نادیده ام دکتر محمد ایران منش مقاله بیست صفحه ای (لینک مقاله) در پاسخ به تقاضای صمیمانه د...

نقد محمد ایران‌منش بر کتاب جامعه‌شناسی مردم‌مدار ارگانیک در ایران...

نقدی بر کتاب جامعه شناسی مردم مدار ارگانیک در ایران  محمد ایران منش (دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه کنت انگلستان، استادیار دانشگاه تهران، کنشگر و پژوهشگر اجتماعی) کتاب جامعه شناسی مردم مدار ارگانیک در...

انتشار کتاب زن ایرانی در عصر افغانان و نادرشاه اثر سیدقاسم یاحسینی...

 انتشار کتاب زن ایرانی در عصر افغانان و نادرشاه اثر سیدقاسم یاحسینی توسط انتشارات هامون نو   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران کتاب زن ایرانی در عصر افغانان و نادرش...

انتشار جامعه‌شناسی مردم‌مدار ارگانیک در ایران (سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰) ا...

جامعه‌شناسی مردم مدار ارگانیک در ایران (سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰) اثر سیامک زندرضوی منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب جامعه‌شناسی مردم مدار ارگانیک در ایران (سال...

کتاب “چند گلدان شمعدانی” اثر زهرا مویدی توسط انتشارات هامو...

کتاب چند گلدان شمعدانی اثر زهرا مویدی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب شعر کودکان اثر زهرا مویدی با عنوان چند گلدان شمعدانی ازطرف انت...