آغاز پروژه آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید۱۹ در استان بوشهر توسط انج...

آغاز پروژه آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید۱۹ در استان بوشهر توسط انجمن حیات سبز لیان   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، طبق اعلام مدیر انجمن حیات سبز لیان استان بوشهر پرو...

برگزاری نشست تخصصی با محوریت گفتگوی تالاب‌های پریشان و حله...

در نشست تخصصی با محوریت گفتگوی تالاب‌های پریشان و حله مطرح شد / لزوم تغییر نگرش و اصلاح رویکردها نسبت به ارتقاء سطح مشارکت جوامع محلی در روند احیا تالاب‌ها نشست تخصصی مشارکت و نقش جوامع محلی در حفاظت...

رضا پرتوی سنگی خبر داد: پایان طرح معیشت پایدار و سازگار با محیط زیست ت...

رضا پرتوی سنگی خبر داد: پایان طرح معیشت پایدار و سازگار با محیط زیست تالاب حله به گزارش وبسایت هامون ایران طرح معیشت پایدار و سازگار با محیط زیست تالاب حله توسط انجمن حیات سبز لیان به پایان رسید. رضا...