فرزندکشی و عقده رستم در فرهنگ ایرانی

۱ـ «سوفوکل» در نمایشنامه بزرگ و تأثیرگذار خود با عنوان «ادیپیوس شهریار» به سرنوشت زندگی و مرگ «اودیپ» می‌پردازد: بنا به روایت این نمایشنامه پیش گوی شهر «آراس» ـ که در آن شهر اودیب متولد می‌شود ـ به «...

مقاومت در برابر شی وارگی

زندگی روزمره هیچ‏گاه تمامن از توجه به قدرت اشباع نمی‏شود، بلکه همیشه راه‌هایی برای مقاومت وجود دارد. میشل دوسرتو انسان درعصر مدرن تحت تاثیر ایده ها، افکار، ایدئولوژی هاو تکنولوژیهای نوین، با تنوع بسی...

صورت‌بندی دقیقی از زندگی روزمره ایرانی‌نداریم (نعمت اله فاضلی)...

مجموعه شش جلدی «شهر و زندگی روزمره» که از سوی انتشارات تیسا و با دبیرعلمی دکتر نعمت‌الله فاضلی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، منتشر شده در راستای بهره‌‌گیری از توانایی علمی متخ...