آیا دانشجو زنده است؟!

  یکم.  این که همه چیز همین طور که هست پیش می رود، همین فاجعه است. (والتر بنیامین) دوم.  جنبش دانشجویی در طول زمان سپری شده ی خویش، همواره همچون سایر ساختارهای فرهنگ و جامعه ، در پست و بلندی قرا...

بازتاب یک سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی...

مرگ پاشایی دوباره موج برمی‌انگیزد. این بار نه اما از سوی طرفدارانی که به سوگ او نشستند، بلکه از سوی کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی که در برابر سخنرانی منتشرشده از یک استاد جامعه‌شناسی که واقعه مرگ پا...