گفتگوی دوجانبه تالابی؛ تالاب حله استان بوشهر و دریاچه پریشان کازرون...

گفتگوی دوجانبه تالابی ،تالا ب حله استان بوشهر ،دریاچه پریشان کازرون رضا پرتوی سنگی مدیرانجمن حیات سبز لیان استان بوشهر به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران و به نقل از انجمن حیا...

برگزاری نشست تخصصی با محوریت گفتگوی تالاب‌های پریشان و حله...

در نشست تخصصی با محوریت گفتگوی تالاب‌های پریشان و حله مطرح شد / لزوم تغییر نگرش و اصلاح رویکردها نسبت به ارتقاء سطح مشارکت جوامع محلی در روند احیا تالاب‌ها نشست تخصصی مشارکت و نقش جوامع محلی در حفاظت...

ارائه مقاله طرح معیشت پایدار تالاب حله در همایش توسعه پایدار خلیج فارس...

ارائه مقاله درباب طرح معیشت پایدار تالاب حله در همایش توسعه پایدار خلیج فارس   به گزارش وبسایت هامون ایرن؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، انجمن حیات سبز لیان به عنوان مجری طرح معیشت پایدار و ساز...

نگاهی به زیست بوم حلّه

بسیاری ازما مردم  تصوری از واقعیت تالاب ها، باتلاق ها یا مرداب ها نداریم لذا این مکان ها را مناطقی دور از دسترس می‌دانیم که محل زیست انواع حشرات ناقل بیماری، بیشه زارها، نیزارها و گیاهان فاقد ارزش هس...

تالابها؛ گهواره های تنوع زیستی در جهان...

تالابها؛ گهواره های تنوع زیستی در جهان گفتگویی با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به مناسبت ۱۳ بهمن؛ روز جهانی تالابها لطفن در ابتدا از تالاب بگویید و اینکه تالابها چه تفاوتی با دیگر اکوسیستم ها د...