نشست نقد و بررسی دو کتاب درباره زنان و توسعه پایدار از مهدیه امیری...

✳️در نشست نقد و بررسی دو کتاب درباره زنان و توسعه پایدار از مهدیه امیری مطرح شد: ✴️دعوت از چهار حزب زنان اصلاحات در فرایند توسعه پایدار استان بوشهر ?به گزارش هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایرا...

توسعه پایدار و هم نوایی زنان

یک. از آنجایی که یکی از پیش شرط های توسعه پایدار؛ توانمندسازی زنان می باشد، سازمان ملل برای اجرایی کردن طرح اهداف توسعه پایدار سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰  جهت دستیابی به توسعه پایدار جهانی به مشارکت و...

وقتی فقر زنانه می‌شود

مبارزه با فقر جهانی از طریق شناخت و برطرف‌سازی ریشه‌های ساختاری فقر در جوامع، هدف از نامگذاری روز جهانی مبارزه با فقر در ۱۷ اکتبر است که در سال ۱۹۹۲ تعیین شد. در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۸۷، گروهی متشکل از ۱۰۰...