گونه شناسی نظریه های جامعه شناسی تاریخی ایران؛ مقاله ای از دکترمصطفی ع...

گونه شناسی نظریه های جامعه شناسی تاریخی ایران دکترمصطفی عبدی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرقشم من در ذیل مطالعات خود به این نتیجه رسیده ام که عموم مطالعات و نظریه پردازی های پیشین، اعم از مارکسیس...

ناکامی جنبش مشروطه در تغییر ساختار اجتماعی ایران؛ مقاله ای از عباس داو...

ناکامی جنبش مشروطه در تغییر ساختار اجتماعی ایران عباس داوری گشوئیه کارشناس ارشد جامعه شناسی   به طور کلی یکی از راه های تغییر ساختار اجتماعی، شکل گیری جنبش های اجتماعی می باشد. در تاریخ ایران جنبش ها...

مروری انتقادی بر آراء احمد اشرف؛ مقاله ای از فائقه اعلایی...

مروری انتقادی بر آراء احمد اشرف فائقه اعلایی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی   احمد اشرف متولد۱۳۱۳،استاد جامعه شناسی دانشگاه پنسیلوانیا از جامعه شناسان بنام ایرانى است که محققان و تاریخ نویسان...

تحلیلی جامعه شناختی بر قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران در دوره پهلوی او...

تحلیلی جامعه شناختی بر قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران در دوره پهلوی اول محمد شریفی از انجاییکه به حوزه جامعه شناسی تاریخی در کشور کمتر توجه شده و با توجه به بکر بودن منطقه سیستان و بلوچستان، پس از بر...

نظام ارباب غایب؛ گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر حمید عبداللهیان...

نظام ارباب غایب نگاهی از منظر جامعه شناسی تفسیری به؛ جامعه شناسی تاریخی ایران و رویکرد نظام ارباب غایب                      در گفت و گو با دکتر حمید عبداللهیان                  گفت و گو از: مصطفی عبد...

راهبردهای موجود در جامعه شناسی تاریخی؛ یادداشتی از دکتر سید ابراهیم مس...

مقدمه ای بر راهبردهای موجود در جامعه شناسی تاریخی سیدابراهیم مساوات   جامعه­شناسی تاریخی به عنوان علمی فرارشته­ای با رشته های دیگری همچون تاریخ اقتصادی، اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی درمی آمیزد و منطق ...