راه طولانی گفته تا کردار؛ نگاهی به عدالت جنسیتی در برنامه‌ های توسعه ک...

نگاهی به مقوله عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور راه طولانی گفته تا کردار فروغ فکری| ١٠‌سال پیش بود که دغدغه «عدالت جنسیتی» پای خود را به برنامه‌های توسعه کشور باز کرد و بند «هـ» ماده ٩٩ برنامه چ...

فضای شهری در سیطره مردانگی

اگر فضاهای عمومی شهر را به عنوان بسترها و امکاناتی بلقوه برای حضور شهروندان در نظر بگیریم، همانگونه که از عنوان «عمومی» آن برمی­آید، در یک نگاه محض، این فضاها (از حداقل­ها تا حداکثرهایی که پوشش می­ده...

اجحاف حقوق شهروندی

بزرگترین حقی که خدای پاک از هر کاستی از آن حقوق واجب کرده، حق سرپرست بر عهده شهروند و حق شهروند بر عهده سرپرست است؛ وظیفه بایسته ای است که خدای سبحان به سود هر یک از آن دو بر عهده دیگری واجب کرده است...

اسطوره سازی به مثابه جبران مافات

صفر: اشاره  اسماعیل حسام مقدم: این یادداشت نیز با همه پرسش های همیشگی ِ واسازننده آغاز می شود: واقعا چرا این همه نوعی خاص از تاریخیت را تکرار می کنیم؟ آیا هیچ هویت یا جنسیت یاگروه یا قوم متفاوت دیگری...

خانواده-زنان-کودکان-کهنسالان

در همه ادیان آسمانی از جمله اسلام اصل بر این است که جامعه باید در همه ابعاد مادی و غیر مادی برای همه انسانها صرف نظر از جنس و سن و اعتقاد و طبقه اجتماعی شان حق حیات و بالندگی و تعالی در نظر بگیرد و ا...

جنسیت و باز تولید آن در ادبیات کودک

کودک یک انسان کامل است که به دنیا آمده تا در اجتماع زندگی کند و با دیگران ارتباط برقرار کند و یاد بگیرد که دنیای خود را بشناسد و میراث دار فرهنگ جامعه خویش باشد. کودکان برای جامعه پذیرشدن نیاز به به ...