تعابیری در خدمت قوانین عادلانه در جامعه | در گفتگو با دکتر مبین کربا...

تعابیری در خدمت قوانین عادلانه در جامعه   گفتگوی اختصاصی نامه هامون با دکتر مبین کرباسی مترجم و فعال سیاسی جنوب ایران       گستردگی علم حقوق و اهمیت آن در تمام ابعاد زندگی ما به چشم می خورد. اگر حقوق...