فوتبال را بی‌صدا تماشا کن؛ یادداشت مهدی میرآبی به بهانه‌ درگذشت حمیدرض...

فوتبال را بی‌صدا تماشا کن   مهدی میرآبی    زین پس فوتبال را باید بدون صدا تماشا کردمهدی میرآبی( نویسنده و روزنامه‌نگار) به بهانه‌ی درگذشت حمیدرضا صدر نوشت: صبح را خوب آغاز نکردم، دوستی پیغام گذاشته ب...