بوشهر؛ پایتخت کتاب ایران در سال ۱۳۹۶: یادداشتی از حمیده ماحوزی...

بوشهر؛ پایتخت کتاب ایران دکتر حمیده ماحوزی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر بیست و پنجمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر انیس کنج تنهایی کتاب است فروغ صبح دانایی کتاب است   زیبا...

چرا بوشهر سومین «پایتخت کتاب» شد؟ گزارش روزنامه ایران از یک انتخاب فره...

گزارش روزنامه «ایران» از یک انتخاب فرهنگی چرا بوشهر سومین «پایتخت کتاب» شد؟ بنفشه محمودی گزارشگر حوزه فرهنگ و هنر روزنامه ایران خبر کوتاه بود: بوشهر پایتخت کتاب ایران شد. حاصل یک سال فعالیت نهادهای د...

حاکمیت قانون؛ معیاری برای دموکراسی

اصولا در هر جامعه ای در طول تاریخانسان ها با اهداف گوناگون به ایجاد و تشکیل نهاد قدرت روی آورده اند که عمدتاً حفظ نظم و امنیت به وسیله ایجاد مدیریت واحد بوده است. در جوامع امروزی این مدیریت واحد از م...