ما و خشونت؛ نوشتاری از دکتر مصطفی مهرآیین درباب خشونت علیه کودکان...

ما و خشونت مصطفی مهرآیین   ۱) جورجو آگامبن، فیلسوف برجسته ایتالیایی، در کتاب «باقی مانده های آشویتس: شاهد و بایگانی» معتقد است بسیاری از افراد حاضر در صحنه های فجیع خشونت سعی در زنده ماندن خود د...

خشونتی بنام منع خشونت بر علیه زنان؛ مقاله ای از دکتر مصطفی عبدی...

خشونتی بنام منع خشونت بر علیه زنان مصطفی عبدی/ جامعه شناسی در تقویم های ملی و بین المللی به منظور ارج نهادن به قشر خاصی از جامعه و یا با هدف توجه بیشتر به آن اقشار برخی روزهای ملی و بین المللی پررنگ ...

خشونت گروهِ مردانِ ورزشکار علیه زنان؛ ترجمه از دکتر سیدابراهیم مساوات...

خشونت گروهِ مردانِ ورزشکار علیه زنان مسنر و استیونز                      ترجمه از سید ابراهیم مساوات خشونت یک ویژگی عادی در فرهنگ ورزش مردان است. اشکال قانونی خشونت در ورزش شامل اعمالی از قبیل: گلاوی...

اروپای سال ٢٠١۵ و خطر تروریسم

اروپای سال ٢٠١۵ و خطر تروریسم بهرام قاسمی . مدیرکل پیشین اروپای وزارت خارجه با پایان جنگ سرد و صف آرایی شرق و غرب، بر زبان بسیاری از نخبگان و اندیشمندان اروپایی سخنانی زیبا و امیدبخش جاری شد که نوید ...

نگاهی حقوقی به گفتگوی تمدن ها

اگر بینشی ژرف به دو واژه حقوق بین الملل داشته باشیم درخواهیم یافت که این دو واژه همچون اصطلاح گفتگوی تمدنها گویای گفتگو صلح اجتناب از ابراز و اعمال خشونت در روابط میان دولتها و جوامع است.حقوق بین الم...

تمرین مدارا در سمن ها

«اندیشه عدم خشونت؛ شیوه ای برای نه گفتن به تاریخ ِ در حکم خشونت.» (رامین جهانبگلو) در سیر تطور تاریخ متعارف بشری، اندیشه عدم خشونت به مثابه ی فرا-روایتی احتساب می شود که در درون تاریخی جداگانه باید ب...

من خواب دیده ام

یک. واژه ها در زندگی اجتماعی شکل گرفته اند تا واقعیت های موجود را بازتاب دهند. اندازه جهان هر شخصی یا قومی یا ملتی به اندازه واژه هایی هست که برای توصیف جهان توانسته اند بیافربنند. من در عجبم که این ...

امتناع معاصر شدن؛درخاورمیانه چه می گذرد؟ (مصطفا مهرآیین)...

مصطفی مهرآیین جامعه شناس ۱) بی شک، در این روزها، پرسش از آنچه در خاورمیانه می گذرد و چیستی آن نه تنها مهم ترین پرسش برای همه کسانی است که در این منطقه زندگی می کنند و نام بر خود دارند، بلکه پرسش هر ذ...