ما، جهان امروز و بحران معنا؛ گزارشی از سخنرانی سوسن شریعتی در بوشهر...

ما، جهان امروز و بحران معنا گزارش اختصاصی هامون ایران از سخنرانی دکتر سوسن شریعتی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، سوسن شریعتی به دعوت انجمن اسلا...

جنبش دانشجویی و رسالت معاصر بودن (برگزاری همایش به مناسبت ۱۶ آذر)...

جنبش دانشجویی و رسالت معاصر بودن بزرگداشت ۱۶ آذر در دانشگاه خلیج فارس به گزارش سایت هامون؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران: دوشنبه مورخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ همایشی برای بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه خلیج فا...