آیا فاجعه عسلویه تکرار خواهد شد؟!؛ یادداشتی از اسماعیل حسام مقدم...

آیا فاجعه عسلویه تکرار خواهد شد؟! منطقه آزاد تجاری بوشهر در فقدان پیوستهای اجتماعی و زیست محیطی   اسماعیل حسام مقدم نماینده انجمن جامعه شناسی ایران در استان بوشهر   فاجعه عسلویه؛ منطقه ای ک...

فیمینیسم در داستان کوتاه؛ تاملی بر داستانهای کوتاه ویرجینیا وولف...

اگر نقد و بررسی در مورد وولف باشد ، همواره و در اکثرِ نقدها روی آثار بلند و یا همان رمان های مشهور اوست . مثلا رمان « خانم دالاوی » را از منظری روان شناختی مورد تفسیر قرار می دهند و یا اینکه رمان چند...

ضرورتِ توجهِ کنشگرانِ جامعه مدنی

الگوی تحلیل وضعیت خشونت علیه زنان: گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش‌های کهن و بازتعریف هویت انسانی زنان و مردان، نیازمند بررسی‌های جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی ...